Zásady ochrany osobných údajov

COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o. rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje
spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké
sú vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní
Vašich osobných údajov spoločnosťou COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o. .

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 23.10.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách
v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné
údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme,
že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Spoločnosť COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o. rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene
iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva.
Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich
osobných údajov spoločnosťou COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o. .

Ak ste brigádnici, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – brigádnici.

Ak ste budúci zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – budúci zákazníci.

Ak ste bývalí zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – bývalí zamestnanci.

Ak ste dodávatelia, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – dodávatelia.

Ak ste dohodári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – dohodári.

Ak ste mandatári, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – mandatári.

Ak ste návštevy, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – návštevy.

Ak ste potencionálni zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – potencionálni zákazníci.

Ak ste uchádzači o zamestnanie, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie.

Ak ste zamestnanci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci.

Ak ste zákazníci, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci.

Ak ste zástupcovia obchodných partnerov, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v sekcii
Vyhlásenie o ochrane súkromia – zástupcovia obchodných partnerov.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v sekcii Web a Cookies.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv
dotknutej osoby použite e-mailovú adresu monika.valencinova@com2biz.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti COM2BIZ SLOVENSKO spol. s r.o.